ផលិត​ក្រុមហ៊ុន​គ្រឿងសម្អាង​ថែរក្សា​សម្រស់ ណាត ចរិយា ​ត្រូវ​បាន​ទទួលស្គាល់​ពី​ក្រសួងសុខាភិបាល

ភ្នំពេញ ៖ ​​គ្រប់​ផលិតផល​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ ​ត្រូវ​បាន​ទទួលស្គាល់​ពី​ក្រសួងសុខាភិបាល​និង​ត្រួតពិនិត្យ​ច្បាស់លាស់​ឃើញ​ថា ​មិនមាន​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព និង​មិន​មាន​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​ដល់​ស្បែក​ឡើយ។

អានបន្ត