ក្រុមហ៊ុន Nat Chareya (9NY) ​ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​ SO​ពី​ប្រទេស​ថៃ​ ចំពោះ​ផលិតផល​ល្អ មាន​ទីផ្សារ និង​មាន​សន្ទុះ​នៃ​ការ​លក់​ខ្លាំង

ភ្នំពេញ ​៖ ​កាល​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០១៩ ក្រុមហ៊ុន Nat Chareya (9NY)​មាន​កិត្តិយស ដែល​បាន​ទទួល​ពានរង្វាន់ ​SO​ ពី​ប្រទេស​ថៃ ចំពោះ​ផលិតផល​ល្អ មាន​ទីផ្សារ និង​មាន​សន្ទុះ​នៃ​ការ​លក់​ខ្លាំង ពីព្រោះ​តែមាន​ការគាំទ្រ​ច្រើន​ពី​អតិថិជន​ច្រើន។

អានបន្ត